Protozoonosen

Erregergruppe Erkrankungsbeispiele
Zoomastigophora
Trypanosoma gambiense / rhodesiense Schlafkrankheit
Trypanosoma cruzei Chagas-Krankheit
Leishmania donovani viszerale Leishmaniose (Kala-Azar)
Leishmania tropica kutane Leishmaniose (Orientbeule)
Trichomonas vaginalis Trichomoniasis
Giardia lamblia Lambliasis
Lobosa
Entamoeba histolytica Amöbenruhr, Amöbenabsezesse der Leber
Naegleria fowleri Amöben-Meningitis
Sporozoa
Toxoplasma gondii Toxoplasmose
Cryptosporidium Kryptosporidiose
Plasmodium spec. Malaria tropica, M. tertiana, M. quartana
Microsporidia 
Microsporidium Microsporidiose
Ciliata 
Balantidium coli Balantidienruhr
Mykoide Parasiten 
Pneumocystis carinii interstitelle Pneumonie

Kommentare sind geschlossen.